Thẻ VIP
CHƯƠNG TRÌNH THẺ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT CCLUB
 
 
THỂ LỆ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
THẺ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT CCLUB
 
 
♦ Quy định sử dụng thẻ, đổi thẻ, cấp thẻ và các khiếu nại khác: xem chi tiết tại đây.
 
Karaoke – Cafe – Party
Địa chỉ: 22 Nguyễn Việt Hồng, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Hotline: (Karaoke) 0710.22.23456 – (Cafe) 0710.22.46.777 –  (Party) 0909.034.900